Space Fighter 2

Space.Fighter.2-taitrochoi

CẤU HÌNH TỐI THIỂU

MINIMUM:
OS: win7,win8,win10
Processor: i3
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: GTX960
Storage: 2048 MB available space

ĐÁNH GIÁ GAME

“Space Fighter 2” là một tựa game bắn máy bay cuộn dọc đưa người chơi vào một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính giữa vũ trụ. Người chơi sẽ điều khiển chiến cơ chính của mình chiến đấu chống lại kẻ thù để bảo vệ hòa bình cho vũ trụ.

Trong quá trình chơi, người chơi có thể kiếm được kim cương bằng cách tiêu diệt máy bay địch. Kim cương có thể được sử dụng để nâng cấp chiến cơ của người chơi tại các trạm cung cấp. Các loại nâng cấp bao gồm số lượng đạn, sức mạnh đạn, khẩu pháo, lá chắn, vũ khí tấn công quy mô lớn, v.v.

Khi người chơi đánh trúng máy bay địch, họ sẽ nhận được năng lượng. Sau khi năng lượng đầy đủ, khẩu pháo chính và khẩu pháo phụ của chiến cơ sẽ được nâng cấp. Khi cấp độ đạt tối đa, chiến cơ chính sẽ vào trạng thái máu.

Sau khi người chơi đánh bại một kẻ địch cụ thể, họ sẽ nhận được một chiến cơ hộ tống. Các chiến cơ hộ tống khác nhau có những phương thức tấn công khác nhau và người chơi có thể mang tối đa hai chiến cơ hộ tống. Chúng có thể được thiết lập tại các trạm cung cấp.

Người chơi cũng có thể nâng cấp công nghệ nguyên tố, mở khẩu pháo nguyên tố và kỹ năng nguyên tố. Khi năng lượng nguyên tố đầy đủ, kỹ năng nguyên tố có thể được phát hành. Khi năng lượng của các nguyên tố khác nhau đầy đủ, các kỹ năng nguyên tố khác nhau và kỹ năng kết hợp nguyên tố có thể được phát hành.

Bạn cũng có thể thích